OM OSS
ANSATTE
MASKINPARK
KONTAKT
TORLEIF MOEN MASKIN AS 7520 HEGRA
 

Vi utførte vårt første kommunaltekniske anlegg i 1999, og dette har siden da vært vårt hovedfelt. Vi opererer i hovedsak innenfor kommunene Stjørdal, Meråker, Malvik, Selbu og Trondheim.
1999 • Meråkernestrøa, Meråker

2000 • Bratsberg, Trondheim
         • Hyttefelt Fagerlia, Meråker

2001 • Mebuståsen, Selbu
         • Meråker Skole, Meråker
         • Hognesaunet, Stjørdal

2002 • Nedre Molia, Selbu
         • Forradal, Hegra

2003 • Vikhammerløkka, Malvik
         • Meierivegen/Kirkevegen, Stjørdal

2004 • Liavegen, Malvik
         • Buvika, Skaun
         • Arnstadåsen, Skatval
          
KOMMUNALTEK. ANLEGG
VEGANLEGG
SPENGING
RØRGJENNOMSLAG
GRUNNARBEID
KABELARBEID
GRØNTANLEGG
BRØYTING
OG STRØING


www.moenmaskin.no ©    
Webdesign: T.Meldal
?