OM OSS
ANSATTE
MASKINPARK
KONTAKT
TORLEIF MOEN MASKIN AS 7520 HEGRA
 
 Vi opparbeidet nye Værnes kirkegård i 2003. Arbeidet inneholdt planting av trær og busker,  opparbeidelse av 10 mål plenarbeid, veger og stier, gjerder, natursteinsmur og  kantsteinsetting.


KOMMUNALTEK. ANLEGG
VEGANLEGG
SPENGING
RØRGJENNOMSLAG
GRUNNARBEID
KABELARBEID
GRØNTANLEGG
BRØYTING
OG STRØING


www.moenmaskin.no ©    
Webdesign: T.Meldal
?