OM OSS
ANSATTE
MASKINPARK
KONTAKT
TORLEIF MOEN MASKIN AS 7520 HEGRA
 

Torleif Moen Maskin AS er et maskinentreprenørfirma med tilholdsted i Hegra, 10 km øst for Stjørdal. Vi har i dag fem ansatte og hadde i 2004 en omsetning på x millioner kroner.

Vi utfører oppdrag hovedsaklig innen:
  • Kommunaltekniske anlegg
  • Veganlegg
  • Sprenging
  • Rørgjennomslag
  • Grunnarbeid inkl. grunnmursarbeid
  • Kabelarbeid inkl. stolpereising
  • Grøntanlegg inkl. kantsteinsetting
  • Brøyting og strøing
                                                                                         
KOMMUNALTEK. ANLEGG
VEGANLEGG
SPENGING
RØRGJENNOMSLAG
GRUNNARBEID
KABELARBEID
GRØNTANLEGG
BRØYTING
OG STRØING
BILDESERIE


www.moenmaskin.no ©    
Webdesign: T.Meldal
?